Σκοπός των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων του Voluntary Action 2022 είναι να αναδειχθούν και να τιμηθούν οι οργανισμοί και οι εθελοντές που προσφέρουν ανιδιοτελώς έργο, δίνοντας κομμάτι τους εαυτού τους για ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον γι’ αυτούς που το έχουν ανάγκη.

Τα βραβεία διακρίνονται σε δεκατρείς (13) τίτλους:

 • Ανθρωπιστική Κρίση στην Ελλάδα

#άνθρωπος #κοινωνία #κρίση #ανθρωπιστική_ κρίση #Ελλάδα #φτώχεια

Αναγνωρίζεται η συμβολή στην εύστοχη διαχείριση και αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα και των συνεπειών αυτής.

 • Πρόσφυγες / Μετανάστες

#πρόσφυγες #μετανάστες #δικαιώματα #υπηρεσίες #πρόνοια #περίθαλψη #ανθρωπισμός

Απονέμεται σε οργανισμούς που προσέφεραν υπηρεσίες υποδοχής, προώθησης, πρόνοιας και περίθαλψης σε πρόσφυγες και μετανάστες υπό το πρίσμα του ανθρωπισμού.

 • Περιβάλλον (Φυσικό / Αστικό)

#περιβάλλον #φυσικό #αστικό #φροντίδα #προστασία #τοπική _ανάπτυξη

Αξιολογείται η δράση για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, καθώς και η αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων στη δυναμική της τοπικής ανάπτυξης.

 • Υγεία & Πρόνοια

#υγεία #πρόνοια #περίθαλψη #δικαιώματα #κοινωνία

Αναγνωρίζεται η συνεισφορά στην προάσπιση της υγείας ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω της πρόληψης και της περίθαλψης.

 • Trafficking

#γυναίκες #άνδρες #παιδιά #εκμετάλλευση #βία #κακοποίηση #προστασία

Αναδεικνύονται οι πρακτικές που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της βίας εναντίον γυναικών, ανδρών και παιδιών.

 • Τέχνες, Πολιτισμός, Αθλητισμός

#τέχνες #αθλητισμός #πολιτισμός, #ευγενής_άμιλλα

Επιβραβεύονται οι οργανισμοί των οποίων οι δράσεις προάγουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στην ανάδειξη των τεχνών και του αθλητισμού.

 • Προστασία Ζώων

#προστασία #ζώα #κατοικίδια #είδη προς εξαφάνιση #αδέσποτα #φροντίδα #περίθαλψη

Απονέμεται στον οργανισμό που μεριμνά για την προστασία των ειδών προς εξαφάνιση, για τη φροντίδα και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, καθώς και για την εξάλειψη της κακοποίησης των ζώων.

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα

#άτομο #δικαιώματα #ανθρώπινα δικαιώματα #ελευθερία #ισότητα #ισονομία

Επιβραβεύεται ο οργανισμός που συνεισφέρει στην ανάδειξη και στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως αυτά αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και άπτονται της ισότητας, της ελευθερίας, της ισονομίας και του δικαιώματος σε τροφή και στέγη.

 • Παιδιά & Οικογένεια

#παιδί #οικογένεια #γονείς #μητέρα #πατέρας #υιοθεσία #πρόνοια #παροχές #ευκαιρίες

Αξιολογείται η αποτελεσματική δράση των οργανισμών που προάγουν την αξία της οικογένειας, προστατεύουν ευάλωτες οικογένειες, αγέννητα παιδιά, παιδιά,  γονείς, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες και υποστηρίζουν την  υιοθεσία, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.

 • Οικονομία & Κοινωνία

#κοινωνική_οικονομία #αλληλέγγυα_οικονομία #κοινωνία #ισότητα #ισονομία #δικαιοσύνη #αξιοκρατία #δικαιώματα

Προαγωγή και ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της κοινοτικής ανάπτυξης, της ήπιας και ηθικής επιχειρηματικότητας, της εθελοντικής παραγωγής κοινωνικών αγαθών.

 • Εκπαίδευση

#εκπαίδευση #παιδεία #εκπαιδευτικό_σύστημα #σχολείο #δικαιώματα #σχολεία_δεύτερης_ευκαιρίας

Αναγνωρίζεται το έργο των οργανισμών που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τον προσδιορισμό, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση μαθησιακών κενών και προβλημάτων ανηλίκων και ενηλίκων ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εθνικότητα, αναδεικνύοντας την αξία της μάθησης υπεράνω εκχρηματισμένων σχέσεων.

 • Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες

#υγεία #ψυχική_υγεία #πρόνοια #περίθαλψη #επανένταξη

Απονέμεται στον οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, στοχεύοντας στην ισότιμη αντιμετώπισή τους εντός της κοινωνίας και στην ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση και επανένταξή τους.

 • ΑμΕΑ

#άτομα  #δεξιότητες #δικαιώματα #ισότητα #πρόνοια #περίθαλψη

Επιβραβεύεται ο οργανισμός που ενεργεί για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αναδεικνύοντας και αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείρισή τους εντός του κοινωνικού συνόλου.